Vandaag geopend van 07:30 - 12.30 & 16.00 - 21:00

Nieuws

We praten veel en vaak over gezondheidszorg. Maar eigenlijk zouden we moeten praten over ziekenzorg, want bijna altijd nemen we pas maatregelen als we ziek zijn. Door de medische en technische ontwikkelingen van de laatste decenniazijn we daar erg goed in geworden. deze benadering heeft echter tot gevolg dat we onszelf veel ellende bezorgen en da de kosten steeds verder de pan uit rijzen.

Preventie zou veel meer aandacht moeten krijgen. Er wordt wel wat aan gedaan; denk bijvoorbeeld aan vaccinaties. Als we veel meer aan preventie zouden doen, hebben we een goede kans om een hoge leeftijd te bereiken zonder veel kwalen en tekortkomingen die nu zo vaak gezien worden bij het ouder worden.

Een van de mogelijkheden die ieder van ons toch redelijk makkelijk kan verwezenlijken is om de leefstijl te veranderen. Dit houdt in andere eetgewoontes aan leren, niet roken, zeer matig zijn met alcohol en veel meer bewegen.

Daarmee kunnen wij u helpen en ondersteunen. Wij kunnen uw leefstijl analyseren en verbeterpunten aandragen. Wij kunnen u ondersteunen in het verbeteren van uw beweegpatroondoor voor u een aangepast beweegprogramma te maken en dat regelmatig te evalueren en aan te passen. 

Voor inlichtingen en een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen of loop gerust eens binnen.